Φουσκωτό CHSL974 6x5,5x4

Φουσκωτό CHSL974 6x5,5x4