Φουσκωτό CHB939 6.3x4x3.8 Ενοικιάσθηκε Αλεξ/πολη

Φουσκωτό CHB939 6.3x4x3.8 Ενοικιάσθηκε Αλεξ/πολη