Φουσκωτό CHOB664 6.5x6.7x5.5 Ενοικιάσθηκε Ασπροβάλτα

Φουσκωτό CHOB664 6.5x6.7x5.5 Ενοικιάσθηκε Ασπροβάλτα